Konut Paket Sigortası

Yangın ve diğer risklere karşı eve ve eşyalara gelebilecek zararları karşılayan bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ), Ev Eşyası Hırsızlık,

Ek Teminatlar;

Dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri, kötü niyetli hareketler-terör, hukuksal koruma.

Boya, Badana ve Duvar Kağıdı Masrafları:

Kiracı olunması halinde de, sigorta kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelen boya, badana, duvar kağıdı gibi masrafları,

Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk:

Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda(doğal afetler hariç);

Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları,

 Konut Yardım

Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24saat, tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi acil ev yardım hizmetlerini, içermektedir.

 

 

 

 KONUT YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI

 

Su Tesisatı Hizmeti
Elektrik Tesisatı Hizmeti
Cam İşleri Hizmeti
Çilingir Hizmeti
Anahtar/Kilit Sorunu Nedeniyle; Konut/İşyeri İçerisindeki Şahısların Kurtarılması
Otelde Konaklama
Konut/İşyerinin Korunması ve Gözetimi
Hastanede Yatma Durumunda Yardım
Doktor ve Ambulans Gönderimi
Sabit Faturaların Ödenmesi
Öngörülmeyen Dönüş
Vefat Halinde Cenazenin Nakli
Pet-Line Hizmeti
Tıbbi Bilgi & Danışmanlık
Rezervasyon Hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar;

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı,

Sel ve Su baskını Teminatı,

Cam Kırılması Teminatı,

Konut Paket Sigortası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve risklerin güvence altına alınması için, Generali Sigorta; Genel Müdürlüğü’ne, Bölge Müdürlükleri’ne ve en yakın Generali Sigorta acentesine başvurmak yeterli olacaktır.